Zarząd PSUEP – PSUEP

Zarząd PSUEP 2020/21

Zarząd Parlamentu Studenckiego jest organem wykonawczym Samorządu Studenckiego.

W jego skład wchodzą:

PREZYDIUM

Wiceprzewodnicząca
Joanna Kozar

Przewodniczący
Kacper Krotecki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PROBLEMOWYCH

Komisja Współpracy
z Biznesem

Wiktoria Kasprzak
Komisja Dydaktyki
i Jakości Kształcenia Jan Kostrzewa
Komisja Informacji
i Promocji

Alicja Bagińska

Komisja ds. Projektów
Karolina Rutkowska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

ds. Finansowych
Kacper Janicki

ds. Human Resources
Aleksandra Pach

Sekretarz Zarządu
Albert Flasza