Kolegium Elektorów UEP – Obwieszczenie – PSUEP

w związku ze zwolnieniem dwóch miejsc w gronie przedstawicieli studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, wydane zostało Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2020 r. – kliknij tutaj.

POZNAŃ, 16.01.2020

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU STUDENCKIEGO UEP

Działając na podstawie Art.25 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 z późn. zm.), a także § 5 Załącznika nr 7 „Zasady wyboru przedstawicieli studentów do kolegium elektorów w wyborach do Władz UEP na kadencję 2020 – 2024” do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

zwołuje Posiedzenie Wyborcze, na którym zostaną wybrani studenccy przedstawiciele do kolegium elektorów, na dzień 31 stycznia 2020 roku, na godzinę 13:00. Posiedzenie odbędzie się w Sali 301 w budynku A, zlokalizowanego pod adresem: al. Niepodległości 10 (61 – 875 Poznań).

Chęć kandydowania należy zgłosić poprzez złożenie „Formularza Zgłoszeniowego”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Obwieszczenia, do biura Parlamentu Studenckiego zlokalizowanego w pomieszczeniu 024 w budynku B pod adresem: al. Niepodległości 10 (61-875 Poznań), do dnia 30 stycznia 2020 r. do godziny 16:00.

Wykaz wymagań, które musi spełnić kandydat został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Obwieszczenia.

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEP

Marcin Pioch

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYMAGANIA KANDYDATA
TREŚĆ OBWIESZCZENIA

KALENDARZ WYBORCZY 

REGULAMIN SAMORZADU STUDENCKIEGO