Test Wiedzy Ekonomicznej – PSUEP

Test Wiedzy Ekonomicznej to inicjatywa Forum Uczelni Ekonomicznych – jednej z komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowany przez 5 samorządów największych uczelni ekonomicznych w Polsce test, ma na celu rozwój kompetencji z dziedziny ekonomii pod postacią ciekawej rywalizacji.
Formuła testu dzieli się na II etapy:
W pierwszym etapie 100 studentów na każdej uczelni zmierzyło się z pytaniami zamkniętymi z dziedziny ekonomii. Pięciu najlepszych otrzymuje możliwość wyjazdu na II etap do Warszawy!Uczelnie, gdzie odbywa się pierwszy etap:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pierwszy etap w Poznaniu odbędzie się 21.11.2019 roku o 10:00

 

Zwycięzcy Testu Wiedzy Ekonomicznej w roku akademickim 2018/2019 (na zdjęciu)
I MIEJSCE
Adrian Piskorski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
II MIEJSCE
Antoni Marszałek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
III MIEJSCE
Jakub Waszkiewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie