Senat i Komisje Uczelniane – PSUEP

 

Członkowie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z ramienia Parlamentu Studenckiego

Alicja Jastrzębska
Agnieszka Kubacka
Michał Gerus
Kacper Krotecki
Marcin Pioch
Szymon Sekulak

 

Studenci w komisjach uczelnianych

Senacka komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą:

Marcin Pioch

Rekorska Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni:

Marcin Pioch

Uczelniana Komisja Wyborcza:

Szymon Sekulak

Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego:

Ewa Rzeszewska

Rada Biblioteczna:

Kacper Krotecki

Senacka Komisja ds. Kształcenia:

Alicja Jastrzębska

Marcin Pioch

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich:

Marcin Pioch

Wiktoria Walkowiak

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

Kacper Janicki

Magdalena Pochylska

Iga Pytlak

Zuzanna Wawrzyniak

Filip Werner

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów: 

Marcin Biernacki

Joanna Kozar

Jagoda Sokołowska

Senacka Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych:

Michał Gerus

Rada Programowa ds. Upamiętnienia Tradycji UEP:

Wiktoria Walkowiak

Komisja ds. Dotacji Projakościowych przy kierunku Informatyka i Ekonometria:

Marcin Biernacki