Oprogramowanie dla studentów – PSUEP

Co to jest Microsoft Azure Dev Tools for Teaching?

Narzędzia Azure Dev Tools for Teaching (wcześniej znane jako Microsoft Imagine Standard i Premium) to oferta oparta na subskrypcji dla szkół i działów technologicznych oraz programów naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM). Zapewnia profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie i usługi od firmy Microsoft dla pracowników naukowych i studentów.

Dostęp/Logowanie

Do korzystania z usługi wymagane jest logowanie przez konta Office 365 dla studentów uczelni – http://office365.ue.poznan.pl/

Logowanie oraz oprogramowanie jest dostępne przez Education Hub: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Aby uzyskać dodatkową pomoc należy zgłaszać się bezpośrednio do Micorosftu pod adresem aka.ms/studentsupport

Prawo do korzystania z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching posiadają tylko studenci i pracownicy Uczelni. Po zakończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.