Pytania i problemy – PSUEP

Drodzy Studenci!

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, uruchamiamy formularz kontaktowy, przez który możecie wysyłać swoje pytania i wątpliwości.

Strona UEP z aktualnymi informacjami ws. koronawirusa: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/informacje-w-zwiazku-z-koronawirusem,c14267/

Zachęcamy do kontaktu!

Klikając „wyślij” akceptujesz poniższą klauzulę informacyjną.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w
Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; pokój
1715 Collegium Altum.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
§ zbierania zapytań i problemów związanych z nadzwyczajnymi środkami prewencji przed epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzonymi przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

§ realizacji obowiązków i praw związanych z pełnioną funkcją oraz zadań Parlamentu
Studenckiego UEP na podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do wyjaśnienia kwestii zawartych w formularzu kontaktowym, a po ich zakończeniu przez okres 6 miesięcy w celu dochodzenia i obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora na mocy odpowiednich umów.
6. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych,
to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
może wpłynąć na rozwiązanie problemu zawartego w formularzu.