Komisja Rewizyjna – PSUEP
Komisja rewizyjna nadzoruje prace całego Parlamentu, a szczególnie jego zarządu. W jej skład wchodzą trzy osoby.
Komisja Rewizyjna w roku akademickim 2019/2020
Członek
Agnieszka Kubacka
Przewodniczący
Szymon Sekulak
Członek
Mateusz Piotrowski